DLA RODZICÓW

Rola rodziców w terapii

„Zdarza się, że dopiero w gabinecie logopedy rodzic pierwszy raz dostrzega błędną mowę dziecka i dowiaduje się o istocie i wadze problemu. Rola rodzica w terapii jest bardzo istotna, ponieważ:”

  • małe dziecko w obecności rodzica czuje się bezpiecznie na zajęciach
  • rodzic znając swoje dziecko potrafi motywować je do pracy
  • gabinet logopedy to miejsce diagnozy, pierwszych ćwiczeń i wskazówek. Najważniejsza część terapii to praca rodzica z dzieckiem w domu
  • rodzic, mogąc patrzeć na działania logopedy oraz doświadczać pierwszych sukcesów razem z dzieckiem, nabiera większej motywacji do ćwiczeń w domu
  • bez aktywnego udziału rodzica praca z dzieckiem jest powolniejsza i mniej efektywna. Na rezultaty terapii czekamy zbyt długo, co często powoduje zniecierpliwienie dziecka oraz brak wiary we własne możliwości. Wzbogacenie terapii o codzienne ćwiczenia w domu pozwala na wydatne zwiększenie czasu przeznaczonego na ćwiczenia.”

„Dysleksja – informator dla rodziców i specjalistów”

Skuteczność i powodzenie terapii logopedycznej zależy w dużej mierze od kontynuowania ćwiczeń w domu.

Skip to content
%d bloggers like this: