BARBÓRKOWY KONKURS MATEMATYCZNY

chopiec

chopiecUczeń klasy V C – Adrian Kowcz – zajął 3 miejsce w międzyszkolnym BARBÓRKOWYM KONKURSIE MATEMATYCZNYM klas V. Serdecznie gratulujemy!

Skip to content
%d bloggers like this: