PRAWA DZIECKA

051_-_kopia

20. listopada 2009 roku mija dwadzieścia lat od uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka.

Celem ogólnym konwencji jest poprawa losu dzieci na całym świecie. Dokument ten ogłoszony w 1989 roku stał się najpowszechniej akceptowanym aktem prawnym stanowiącym o prawach człowieka na świecie. Każde dziecko ma prawo do edukacji, zdrowia, opieki medycznej i prawo do tożsamości. Każde dziecko ma prawo do zabierania głosu w sprawach, które go dotyczą i prawo do równego traktowania, do ochrony przed przemocą, wykorzystywaniem i dyskryminacją. To tylko niektóre z praw zawartych w Konwencji. UNICEF na całym świecie apeluje o respektowanie tych praw bez względu na to czy chodzi o małą wioskę czy ogromną aglomerację miejską.

 

Prawa dziecka

051_-_kopiaNikt nie może mnie poniżać,
krzywdzić, bić, wyzywać.
I każdego mogę zawsze
na ratunek wzywać.
zi2Mogę uczyć się wszystkiego,
co mnie zaciekawi.
I mam prawo sam wybierać,

z kim się będę bawić.

72Mogę żądać,
żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych,
to jest moja sprawa.

1523Jeśli mama albo tata
już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabraniać
spotykać się z nimi czasami.

pd6Nikt nie może moich listów
czytać bez pytania.
Mam też prawo do tajemnic
i własnego zdania.

rys2Nikt mnie siłą nie ma prawa
zmuszać do niczego,
a szczególnie do robienia
czegoś niedobrego.

Skip to content
%d bloggers like this: