LOGOPEDA W SZKOLE

rk8_teacher1
LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się:

rk8_teacher1

mgr Justyna Garbera – Piasecka

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO
– przeprowadzenie badań wstępnych,
– diagnozowanie logopedyczne,
– organizowanie pomocy logopedycznej,
– prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,
-podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
– wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.
KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:
– ćwiczeniach oddechowych
– kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy)
– wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach
– usprawnianiu narządów artykulacjnych (języka, warg)
Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne i psychiczne.
W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.
Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice (szczególnie w początkowym etapie) po to, aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.

Skip to content
%d bloggers like this: