Samorząd uczniowski

PLAN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Zadanie

Sposób realizacji

Odpowiedzialni

Termin
Wybory do Rady Samorządu wybór kandydatów w klasach IV, V
i VI
Opiekun SU
Wychowawcy klas
IX
przeprowadzenie
kampanii wyborczej
ogólnoszkolne wybory do SU
przedstawienie przez szkolny radiowęzeł SU IX

Spotkanie
organizacyjne

przydział funkcji Opiekun SU X
zapoznanie
z regulaminem SU
wniesienie poprawek
do regulaminu
wybór nowych sekcji
propozycje do planu pracy
opracowanie planu pracy SU
Prowadzenie strony internetowej SU i gazetki SU uaktualnianie strony internetowej
i gazetki szkolnej
Op.SU,
sekcja dziennikarska
Cały rok
Szczęśliwy Numerek wykonanie numerków SU Cały rok
losowanie numerków, które nie będą odpytywane w danym dniu
wywieszenie na gazetce informacji i w pokoju nauczycielskim
Dzień Chłopca imprezy klasowe Wychowawcy klas IX
Światowy Dzień Zwierząt
– pogadanki na godzinach wychowawczych
– zbiórka żywności dla zwierząt w schronisku
Wychowawcy klas
Op. SU
Sekcja plastyczna
X
Dzień Komisji Edukacji Narodowej koncert życzeń przez szkolny radiowęzeł Op. SU i przedstawiciele SU X
Włączenie SU do organizacji Dnia Patrona
– przygotowanie pocztu sztandarowego
– wyznaczenie uczniów do różnych zadań
op. SU
przedstawiciele SU
nauczyciele
XI
Dzień Halloween w szkole – dzień przebierańców
– noc strachów
SU, wychowawcy klas XI
Szkolne Dni Życzliwości realizowanie zadań projektu ,,Szkolne dni życzliwości”:
dekoracja szkoły
dzień różowych okularów
konkurs “I ty możesz zostać mistrzem savoir – vivru”
krótka audycja przez szkolny radiowęzeł
SU, wychowawcy klas XI
11 – listopada Święto Niepodległości – dekoracja szkoły,
– prezentacja multimedialna “Niezapomniani bohaterowie”,
– udział w uroczystościach  miejskich,
– wyjście delegacji sztandarowej pod  pomnik
Wychowawcy klas
opiekun SU
XI
Andrzejkowe spotkanie dyskoteka ogólnoszkolna Op. SU
Wychowawcy klas
XI
Mikołajki i Święta Bożego Narodzenia w naszej szkole przygotowanie upominków

z życzeniami dla nauczycieli
Dyrekcja
Op. SU
Pedagog
XII
Udział w akcji charytatywnej “Szlachetna Paczka” – udział w akcji całej społeczności szkolnej
– podsumowanie akcji
Op. SU
Wychowawcy klas
XI – XII
Obchody Dnia Św.Walentego propagowanie Walentynek jako dnia miłości, życzliwości
i przyjaźni
SU II
poczta walentynkowa
bal karnawałowy
Konkurs na najładniejszą salę lekcyjną ,,Sala z klasą” powołanie komisji SU II okres
opracowanie kryteriów oceny sal
ogłoszenie wyników i wywieszenie na drzwiach klasy przechodniego wieńca ,,sala z klasą”
Dzień Kobiet życzenia, uroczystości w klasach Wychowawcy klas III
wybór najsympatyczniejszej kobiety i dziewczyny w szkole opiekun SU
Wielkanoc tradycje Świąt Wielkanocnych – pogadanki na lekcjach wychowawczych Wychowawcy klas IV
kiermasz ozdób wielkanocnych SU
Światowy Dzień Zdrowia

realizacja projektu ,,tej żywności mówimy NIE”

pokaz i degustacja zdrowej żywności pod hasłem ,,jesteś tym co jesz”

Wychowawcy klas
SU
IV
Szkolne Dni Ziemi dekoracja szkoły Wychowawcy klas
SU
IV
przeprowadzenie zaplanowanych konkursów
apel “na ratunek ziemi”
audycja radiowa
pokaz mody ekologicznej
Dni Europy w naszej szkole dekoracja szkoły Opiekun SU IV
stoiska wybranych krajów Europy Wychowawcy klas
wystawa zdjęć ,,Najpiękniejsze zakątki Europy” SU
Podsumowanie całorocznej pracy na ogólnoszkolnej imprezie ,,Złote Czternastki” – wybór członków akademii “Złotej Czternastki”
– ustalenie kategorii
– zorganizowanie uroczystości w sali gimnastycznej
– wręczenie ,, złotych czternastek”
Opiekun SU, SU VI
Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas VI
– przygotowanie pocztu sztandarowego
– przygotowanie części oficjalnej
– upominki dla klas VI
Opiekun SU, SU VI
zadania dodatkowe – opiniowanie pracy nauczycieli
– wydanie opinii do stypendium sportowego i naukowego dla uczniów
– współpraca z Radą Rodziców
– organizacja muzycznych przerw
– akcje na rzecz biblioteki

Skip to content
%d bloggers like this: