Harmonogram pracy szkoły

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

1 września 2016r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2016r.

3.

Ferie zimowe

 

13 – 26 lutego 2017r.

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

13 – 18 kwietnia 2017r.

5.

Dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

14 października 2016r. (piątek)

W tym dniu szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

6.

Dni ustawowo wolne od zajęć

1 listopada 2016r. (wtorek)

11 listopada 2016r. (piątek)

6 stycznia 2017r. (piątek)

1 maja 2017r. (poniedziałek)

3 maja 2017r. (środa)

15 czerwca 2017r. (czwartek)

7.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31 października 2016r. (poniedziałek)

2 listopada 2016r. (środa)

2 maja 2017r. (wtorek)

16 czerwca 2017r. (piątek)

22 czerwca 2017r. (czwartek)

W tych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze.

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych

23 czerwca 2017r.

9.

Ferie letnie

 

24 czerwca – 31 sierpnia 2017r.

Skip to content
%d bloggers like this: