Biblioteka

ksiazkanaglowie

BIBLIOTEKA SZKOLNA


ksiazkanaglowieSALA 22 i 23

Biblioteka szkolna mieści się w dwóch pomieszczeniach: wypożyczalni i czytelni. Księgozbiór liczy ponad 10 tys. woluminów. Posiada 4 stanowiska komputerowe dla nauczycieli

i uczniów z dostępem do Internetu.

Zbiory obejmują dwie grupy materiałów:


DOKUMENTY PIŚMIENNICZE


1. Wydawnictwa informacji bezpośredniej: ogólne i specjalne (encyklopedie, leksykony, słowniki językowe i rzeczowe, atlasy, teksty źródłowe, poradniki)
2. Podręczniki dla uczniów i nauczycieli, programy nauczania, poradniki metodyczne
3. Lektury obowiązkowe i uzupełniające
4. Literaturę piękną dla dzieci i młodzieży
5. Literaturę popularnonaukową
6. Wydawnictwa albumowe
7. Wydawnictwa z pedagogiki, psychologii i dydaktyki
czytaniejak
8. Literaturę fachową dla bibliotekarzy
9. Regionalia
10. Czasopisma dla dzieci i młodzieży, czasopisma popularnonaukowe, czasopisma dla nauczycieli

DOKUMENTY NIEPIŚMIENNICZE


1. Dokumenty oglądowe (zbiory ilustracji)
2. Dokumenty dźwiękowe (kasety magnetofonowe, płyty CD)
3. Dokumenty oglądowo – dźwiękowe (kasety video, płyty DVD, filmy popularnonaukowe, programy multimedialne)

Przy bibliotece działa Koło Przyjaciół Biblioteki. Należą do niego chętni uczniowie
klas IV – VI, którzy uczestniczą we wszystkich pracach na rzecz czytelników podejmowanych przez bibliotekę.
– Uroczystym pasowaniu na czytelnika kl. I
– Konkursach
– Audycjach
biblioteka_clip_image002_0001– Zajęciach ścieżki czytelniczej i medialnej
– Organizowaniu wystaw
– Wypożyczaniu książek
– Udostępnianiu księgozbioru podręcznego
– Oprawianiu książek

W czytelni uczniowie mają możliwość poczytania  czasopism , odpoczynku  lub oddania się  lekturze w kąciku bajek, skorzystania  z komputera z dostępem do Internetu, odrobienia  zadania domowego lub wyszukania  niezbędnych informacji.


NAUCZYCIELE BIBLIOTEKARZE

 

mgr Małgorzata Maślanka

mgr Mirosława Badeńskabiblioteka_clip_image003

biblioteka_clip_image004

 

ZAPRASZAMY  DZIECI


I  RODZICÓW !

Skip to content
%d bloggers like this: