Terminy wpłat

OPŁATA ZA MARZEC 2018

UCZNIOWIE: 80,00 zł (20 dni x 4,00 zł)

PRACOWNICY: 136 zł (20 dni x 6,80 zł)

opłatę należy uregulować w terminie od 1 do 9 marca 2018 r.

WPŁATĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ NA KARCIE OBIADOWEJ U PANI INTENDENT – GAB.33 (nie dotyczy grup świetlicowych)

 TERMINY WPŁAT ZA OBIADY:

OD 1 DO 10 DNIA MIESIĄCA, ZA KTÓRY OPŁATA JEST POBIERANA

(JEŻELI 10. DZIEŃ M-CA JEST DNIEM WOLNYM, TERMINEM WPŁATY JEST POPRZEDZAJĄCY DZIEŃ ROBOCZY)

ZMIANA NR KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY:

Od 25.08.2017r. – PKO S.A.    19 1240 3464 1111 0010 2792 5222