Terminy wpłat

OPŁATA ZA GRUDZIEŃ  2017 

UCZNIOWIE: 64,00 zł (16 dni*4,00 zł)

PRACOWNICY: 108,80 zł (16 dni*6,80 zł)

opłatę należy uregulować w terminie od 1 do 8 grudnia 2017 r.

 

WPŁATĘ NALEŻY POTWIERDZIĆ NA KARCIE OBIADOWEJ U PANI INTENDENT – GAB.33 (nie dotyczy grup świetlicowych)

Uwaga!

Grudzień to m-c rozliczeniowy:

-przed wpłatą za obiady prosimy zgłosić intendentowi wszystkie zaplanowane nieobecności na obiadach.

-przed wpłatą na konto należy uzgodnić jej wysokość z intendentem, w celu rozliczenia wszystkich nadpłat

-nie należy dokonywać wpłat na konto z wyprzedzeniem, tzn. za m-c styczeń.

-wszystkie nadpłaty wpłacone na konto, zostaną zwrócone na nr konta z którego zostały dokonane.

 

 TERMINY WPŁAT ZA OBIADY:

OD 1 DO 10 DNIA MIESIĄCA, ZA KTÓRY OPŁATA JEST POBIERANA

(JEŻELI 10. DZIEŃ M-CA JEST DNIEM WOLNYM, TERMINEM WPŁATY JEST POPRZEDZAJĄCY DZIEŃ ROBOCZY)

ZMIANA NR KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY:

Od 25.08.2017r. – PKO S.A.    19 1240 3464 1111 0010 2792 5222