Terminy wpłat

OPŁATA ZA PAŹDZIERNIK 2017 

UCZNIOWIE: 80,00 zł ( 20 dni*4,00 zł)

PRACOWNICY: 136,00 zł ( 20 dni*6,80 zł)

należy uregulować w terminie od 1 do 8 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

W DNIACH 30 I 31 PAŹDZIERNIKA 2017 R.
STOŁÓWKA SZKOLNA JEST NIECZYNNA – DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO -WYCHOWAWCZYCH.
DNI TE NIE SĄ WLICZONE W ODPŁATNOŚĆ ZA M-C X.2017 R.

 

 TERMINY WPŁAT ZA OBIADY:

OD 1 DO 10 DNIA MIESIĄCA, ZA KTÓRY OPŁATA JEST POBIERANA

(JEŻELI 10. DZIEŃ M-CA JEST DNIEM WOLNYM, TERMINEM WPŁATY JEST POPRZEDZAJĄCY DZIEŃ ROBOCZY)

ZMIANA NR KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY:

Od 25.08.2017r. – PKO S.A.    19 1240 3464 1111 0010 2792 5222