Terminy wpłat

Odpłatność za obiady za m-c CZERWIEC  2018 r.
 
UCZNIOWIE:   56,00 zł  ( 14 dni*4,00 zł)
NAUCZYCIELE 95,20 zł (14 dni*6,80)
 
(1 CZERWCA-nie jest wliczony w cenę)  
OBIADY BĘDĄ WYDAWANE DO 21 CZERWCA (WŁĄCZNIE)         
 
Wpłaty należy uregulować w terminie
OD 1 DO 08 CZERWCA 2018 r. 
 
UWAGA:
Przed wpłatą za obiady należy:
  1. Zgłosić wszystkie zaplanowane nieobecności na obiadach w m-cu czerwcu.
  2. Uzgodnić z intendentem wysokość wpłaty (dotyczy wpłat na konto), czyli rozliczyć wszystkie odpisy, nadpłaty.
 
ZMIANA NR KONTA DO WPŁAT ZA OBIADY:
Od 25.08.2017 r. – PKO S.A.    19 1240 3464 1111 0010 2792 5222